Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

marbra12
marbra12
9827 b808 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatfu tfu
marbra12
6201 6b71 500
coben. 
marbra12
Kobieta wie, kto jest jej mężczyzną.
— "Sara"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc

October 20 2016

marbra12
Kto by pomyślał, że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz
marbra12
marbra12
5236 0c98
Reposted fromsaiwala saiwala viaoll oll
marbra12
2121 c3e8 500
Reposted frommisiaq misiaq viamahre mahre
marbra12
0305 67c9
Reposted fromiamstrong iamstrong viawithout-a-soul without-a-soul
marbra12
0491 5ac1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapojemnosc2400 pojemnosc2400

October 19 2016

marbra12
Reposted frombluuu bluuu vialoc loc

October 18 2016

marbra12
3929 4ea3 500
marbra12
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
To właśnie jest dom.
— E.L. James - "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromorchis orchis viaromantycznosc romantycznosc
marbra12
marbra12
4119 007c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
marbra12
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
marbra12
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabadgirl badgirl
marbra12
Kto by pomyślał, że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz
marbra12
z nim ?
różnie to bywa.
czasem jest cholernie słodki,
a czasem to kawał skurwysyna
Reposted fromunforgiving unforgiving viakiks kiks
marbra12
0916 658c
TAK.
Reposted fromnoproblem noproblem viaadhara adhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl