Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2016

marbra12
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viasmirek smirek
marbra12
Kochać to znaczy czekać na kogoś bez względu na to, czy przyjdzie, czy nie.
— czekam.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasmirek smirek
marbra12
8742 510d
Reposted fromlyapics lyapics viasmirek smirek

August 18 2016

marbra12
5816 0cb3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
marbra12
5419 2146
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska viaSenyia Senyia
marbra12
Miłość umiera czasami z powodu niepewności - moja umarła za sprawą pewności.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
marbra12
6034 f0fa 500
Reposted fromslodziak slodziak viatruustme truustme
marbra12

Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.

- Jan Brzechwa

August 17 2016

marbra12
7390 e077 500
Reposted fromprincess-leia princess-leia viaJuliette Juliette
marbra12
marbra12
9185 07df
mam czas.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viasmirek smirek
marbra12
6070 ad41
Reposted fromstukpuk stukpuk viasmirek smirek
marbra12
8286 794d
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viasmirek smirek
marbra12
Reposted frombluuu bluuu viaxvou xvou
marbra12
8591 fc59 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmirek smirek
marbra12
7604 0c1e 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaOkery Okery
marbra12
marbra12
0230 2a23 500
cuda wianki.
Reposted fromrol rol viaSenyia Senyia
marbra12
Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
marbra12
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamallami mallami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl