Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

marbra12
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
marbra12
5074 2e95 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
marbra12
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viasatyrlane satyrlane
marbra12
8703 307d 390
Reposted fromlittlefool littlefool viablondi blondi
marbra12
2642 12a9
Reposted fromkrzysk krzysk viaJuliette Juliette
4572 4f40 390
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viaJuliette Juliette
marbra12
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
marbra12
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viaSenyia Senyia
marbra12
3157 c836 390
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaSenyia Senyia

February 22 2017

marbra12
9498 1d46 390
Reposted frompollywood pollywood viairmelin irmelin
marbra12
2221 1b07 390
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viasoadysta soadysta
marbra12
1238 d601 390
Reposted fromkrzysk krzysk
marbra12
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
marbra12

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viaawaken awaken
marbra12
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viaPrzygnebiona Przygnebiona
marbra12
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo vianivea nivea
marbra12
7190 84f5 390
Reposted fromthinredline thinredline viaRudeGirl RudeGirl
marbra12
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viaRudeGirl RudeGirl
marbra12
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaxannabelle xannabelle
marbra12
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl