Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

marbra12
marbra12

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

marbra12
Przyszedł grudzień, znowu obejrzałeś się przez ramię. Cofnąłeś się o rok. Wspomnienia rozerwały ci serce, ale jednocześnie zobaczyłeś jaką drogę przeszedłeś od tego czasu. To budujące, że tamte problemy, które spędzały ci sen z powiek, teraz są spowite stertą kurzu. Może co jakiś czas tę stertę naruszy nagły podmuch wiatru, ale to już przeszłość.
— CM
Reposted fromMissMurder MissMurder viaromantycznosc romantycznosc

December 08 2016

marbra12
8080 6492 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viamartexxx martexxx
marbra12

Nieważne czy dziś będziesz ładna czy brzydka, wypoczęta czy zmęczona, zła czy smutna. Ktoś kto będzie Cię kochał będzie to robić nawet jak będziesz gruba, stara i zwiotczała , zawsze będzie myślał ze z dupy świeci ci słońce. Z taką osobą warto być.

— Juno
Reposted fromwoolowinka woolowinka viaromantycznosc romantycznosc
marbra12

December 07 2016

marbra12

November 29 2016

marbra12
9662 ba22 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatraampek traampek

November 24 2016

marbra12
1724 8646 500
Reposted fromrol rol viaikari ikari
marbra12
Reposted frombluuu bluuu viakrzysk krzysk
marbra12
Reposted frombluuu bluuu viaaura-lunaris aura-lunaris
marbra12
Czekam na dzień, kiedy spojrzysz mi w oczy i powiesz: "Przepraszam, zrozumiałem to za późno."
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
marbra12
Reposted fromoopsiak oopsiak viaaura-lunaris aura-lunaris

November 22 2016

marbra12
6644 f1ad 500
marbra12

November 16 2016

marbra12
(…) Bo kobieta wybaczy wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaOkery Okery
marbra12
2052 20f9 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viablondi blondi
marbra12
2048 4208 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viablondi blondi
marbra12
marbra12

Neurotyk jest trudnym partnerem. Ze względu na stale towarzyszący mu lęk, wrażliwość na odrzucenie, daleko posuniętą potrzebę miłości oraz bezwarunkową akceptację, zazwyczaj nie jest w stanie nawiązywać stałych i zdrowych związków. (...)

Związek z takim człowiekiem wymaga mnóstwa pracy, cierpliwości i głębokiej miłości.

— Edyta Matula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl