Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

marbra12
9877 2fde 390
marbra12
0034 868e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll
marbra12
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viatoffifee toffifee

March 03 2017

marbra12
5317 9661 390
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viakiks kiks
marbra12
5096 7385 390
9300 f064 390
marbra12
marbra12
9339 3bf1 390
marbra12
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków

February 27 2017

marbra12
6369 4d58 390
marbra12
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viainsanedreamer insanedreamer
marbra12
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside vianietutejsza nietutejsza
marbra12
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPicki91 Picki91

February 24 2017

marbra12
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
marbra12
5074 2e95 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
marbra12
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasatyrlane satyrlane
marbra12
8703 307d 390
Reposted fromlittlefool littlefool viablondi blondi
marbra12
2642 12a9
Reposted fromkrzysk krzysk viaJuliette Juliette
4572 4f40 390
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viaJuliette Juliette
marbra12
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl